استفاده از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی در کنار بهینه سازی سایت ، باعث جلب بیشتر مشتریان به کسب و کار شما می‌شود. در واقع حضور دائم و موثر یک کسب و کار در شبکه‌های مختلف، باعث می‌شود مشتریان علاوه بر مصرف خدمات یا محصول، از همراهی مکرر و مداوم آن کسب و کار، احساس رضایت بیشتری هم داشته باشند. گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویرا در زمینه شبکه های اجتماعی آماده خدمت رسانی می باشد.

خدمات شبکه های اجتماعی - اینستاگرام و تلگرام

لایک خودکار

شبکه های اجتماعی

بازدید تلگرام

کامنت ایرانی

شبکه های اجتماعی

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۱ - شروع آنی

۵۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۵۰۰۰
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۷۵۰۰
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۵۰۰۰
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۳۵۰۰۰
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۲ - با کیفیت

۱۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۲۰۰۰
 • شروع آنی بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۲۲۰۰۰
 • شروع آنی بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۵۳۰۰۰
 • شروع آنی بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۹۸۰۰۰
 • شروع آنی بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۳ - با کیفیت و پرسرعت - سرعت ارسال تا ۸k در روز

۱۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۷۵۰۰
 • شروع چند دقیقه بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۳۴۰۰۰
 • شروع چند دقیقه بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۶۵۰۰۰
 • شروع چند دقیقه بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۲۷۰۰۰
 • شروع چند دقیقه بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

لایک ایرانی اینستاگرام - پرسرعت

۵۰۰ لایک ایرانی
تومان
۳۰۰۰
 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۵۰۰۰
 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۹۰۰۰
 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۱۹۰۰۰
 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

فالوور های خارجی - پرسرعت - تضمین عدم ریزش

۱۰۰۰ فالوور خارجی
تومان
۱۰۰۰۰
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ فالوور خارجی
تومان
۱۹۵۰۰
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ فالوور خارجی
تومان
۴۸۰۰۰
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰۰ فالوور خارجی
تومان
۹۷۰۰۰
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

لایک خارجی اینستاگرام

۱۰۰۰ لایک خارجی
تومان
۴۰۰۰
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ لایک خارجی
تومان
۷۵۰۰
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۳۰۰۰ لایک خارجی
تومان
۱۰۵۰۰
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۴۰۰۰ لایک خارجی
تومان
۱۳۵۰۰
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

ممبر ایرانی کانال تلگرام

۱۰۰۰ ممبر تلگرام
تومان
۲۰۵۰۰
سفارش سریع
۲۰۰۰ ممبر تلگرام
تومان
۴۰۰۰۰
سفارش سریع
۵۰۰۰ ممبر تلگرام
تومان
۹۰۰۰۰
سفارش سریع
۱۰۰۰۰ ممبر تلگرام
تومان
۱۷۵۰۰۰
سفارش سریع

بازدید ویدئو ایرانی اینستاگرام

۱۰۰۰ ویو اینستاگرام
تومان
۴۰۰۰
سفارش سریع
۲۰۰۰ ویو اینستاگرام
تومان
۷۰۰۰
سفارش سریع
۵۰۰۰ ویو اینستاگرام
تومان
۱۷۵۰۰
سفارش سریع
۱۰۰۰۰ ویو اینستاگرام
تومان
۲۰۰۰۰
سفارش سریع

ممبر واقعی کانال تلگرام - جوین اجباری

۱۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
تومان
۳۷۰۰۰
 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
تومان
۷۳۵۰۰
 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
تومان
۱۶۰۰۰۰
 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
تومان
۲۹۵۰۰۰
 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

ویو و بازدید کانال تلگرام - ۵ پست آخر

۱۰۰ بازدید کانال تلگرام
تومان
۵۰۰۰
 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰ بازدید کانال تلگرام
تومان
۶۵۰۰
 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰ بازدید کانال تلگرام
تومان
۱۲۵۰۰
 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ بازدید کانال تلگرام
تومان
۵۴۰۰۰
 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

94593

مجموع سفارشات ثبت شده

19873

تعداد خرید پکیج خارجی

39468

تعداد خرید پکیج ایرانی

35252

تعداد خرید پکیج لایک