استفاده از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی در کنار بهینه سازی سایت ، باعث جلب بیشتر مشتریان به کسب و کار شما می‌شود. در واقع حضور دائم و موثر یک کسب و کار در شبکه‌های مختلف، باعث می‌شود مشتریان علاوه بر مصرف خدمات یا محصول، از همراهی مکرر و مداوم آن کسب و کار، احساس رضایت بیشتری هم داشته باشند. گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات ویرا در زمینه شبکه های اجتماعی آماده خدمت رسانی می باشد.

خدمات شبکه های اجتماعی - اینستاگرام و تلگرام

لایک خودکار

شبکه های اجتماعی

بازدید تلگرام

کامنت ایرانی

شبکه های اجتماعی

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۱ - شروع آنی

۵۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۶۵۰۰
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۰۰۰۰
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۸۵۰۰
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۴۴۰۰۰
 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۲ - با کیفیت

۲۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۲۴۰۰۰
 • شروع آنی بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۲۰۰۰
 • شروع آنی بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۳۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۳۵۰۰۰
 • شروع آنی بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۵۸۰۰۰
 • شروع آنی بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۳ - با کیفیت و پرسرعت - سرعت ارسال تا ۸k در روز

۱۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۷۰۰۰
 • شروع چند دقیقه بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۳۴۰۰۰
 • شروع چند دقیقه بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۷۵۰۰۰
 • شروع چند دقیقه بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰۰ فالوور ایرانی
تومان
۱۲۳۰۰۰
 • شروع چند دقیقه بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

لایک ایرانی اینستاگرام - پرسرعت

۵۰۰ لایک ایرانی
تومان
۴۰۰۰
 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۷۰۰۰
 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۱۲۰۰۰
 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۲۶۰۰۰
 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

مولتی لایک ایرانی اینستاگرام - ۵ پست آخر

۱۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۱۵۰۰۰
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۵ پست آخر هر عکس ۲۰۰ لایک
سفارش سریع
۲۵۰۰ لایک ایرانی
تومان
۳۵۰۰۰
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۵ پست آخر هر عکس ۵۰۰ لایک
سفارش سریع
۵۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۵۵۰۰۰
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۵ پست آخر هر عکس ۱۰۰۰ لایک
سفارش سریع
۱۰۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۱۱۰۰۰۰
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۵ پست آخر هر عکس ۲۰۰۰ لایک
سفارش سریع

مولتی لایک ایرانی اینستاگرام - ۱۰ پست آخر

۲۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۳۵۰۰۰
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۱۰ پست آخر هر عکس ۲۰۰ لایک
سفارش سریع
۵۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۵۰۰۰۰
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۱۰ پست آخر هر عکس ۵۰۰ لایک
سفارش سریع
۱۰۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۸۵۰۰۰
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۱۰ پست آخر هر عکس ۱۰۰۰ لایک
سفارش سریع
۲۰۰۰۰ لایک ایرانی
تومان
۱۶۰۰۰۰
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۱۰ پست آخر هر عکس ۲۰۰۰ لایک
سفارش سریع

فالوور های خارجی - پرسرعت - تضمین عدم ریزش

۱۰۰۰ فالوور خارجی
تومان
۱۰۰۰۰
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ فالوور خارجی
تومان
۱۹۵۰۰
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ فالوور خارجی
تومان
۴۸۰۰۰
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰۰ فالوور خارجی
تومان
۹۷۰۰۰
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

لایک خارجی اینستاگرام

۱۰۰۰ لایک خارجی
تومان
۵۰۰۰
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ لایک خارجی
تومان
۱۰۰۰۰
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۳۰۰۰ لایک خارجی
تومان
۱۵۰۰۰
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ لایک خارجی
تومان
۲۴۰۰۰
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

ممبر ایرانی کانال تلگرام

۱۰۰۰ ممبر تلگرام
تومان
۲۲۰۰۰
سفارش سریع
۲۰۰۰ ممبر تلگرام
تومان
۴۴۰۰۰
سفارش سریع
۵۰۰۰ ممبر تلگرام
تومان
۱۰۰۰۰۰
سفارش سریع
۱۰۰۰۰ ممبر تلگرام
تومان
۱۷۰۰۰۰
سفارش سریع

بازدید ویدئو ایرانی اینستاگرام

۱۰۰۰ ویو اینستاگرام
تومان
۴۰۰۰
سفارش سریع
۲۰۰۰ ویو اینستاگرام
تومان
۶۰۰۰
سفارش سریع
۵۰۰۰ ویو اینستاگرام
تومان
۱۲۰۰۰
سفارش سریع
۱۰۰۰۰ ویو اینستاگرام
تومان
۲۲۰۰۰
سفارش سریع

ممبر واقعی کانال تلگرام - جوین اجباری

۱۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
تومان
۳۵۰۰۰
 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۲۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
تومان
۶۵۰۰۰
 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
تومان
۱۴۰۰۰۰
 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰۰ ممبر واقعی تلگرام
تومان
۲۳۰۰۰۰
 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

ویو و بازدید کانال تلگرام - ۵ پست آخر

۱۰۰ بازدید کانال تلگرام
تومان
۵۰۰۰
 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰ بازدید کانال تلگرام
تومان
۶۵۰۰
 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۱۰۰۰ بازدید کانال تلگرام
تومان
۱۲۵۰۰
 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع
۵۰۰۰ بازدید کانال تلگرام
تومان
۵۴۰۰۰
 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر
 • سفارش از پنل کاربری

سفارش سریع

94593

مجموع سفارشات ثبت شده

19873

تعداد خرید پکیج خارجی

39468

تعداد خرید پکیج ایرانی

35252

تعداد خرید پکیج لایک