شبکه

آموزش نصب و راه اندازی Active Directory در ویندوز سرور
دسامبر, 2019 بدون نظر شبکه
Active Directory از فناوری‌های شرکت مایکروسافت، برای کنترل و مدیریت منابع شبکه است که توسط Domain Controller مدیریت می‌شود. بدون Active Directory مدیریت تک به تک user‌ها به صورت منفرد است، در صورتی که با Active Directory مدیریت منابع شبکه به صورت مجتمع صورت می‌گیرد.

مراحل نصب Active Directory

۱- برای ...
بیشتر بدانید