شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی مفهوم جدیدی نیستند. انسانها از قرن‌ها پیش که گرد آتش می‌نشستند و برای یکدیگر داستان می‌گفتند در حال تشکیل شبکه های اجتماعی بودند.

اما چیزی که باعث شده است امروز، شبکه های اجتماعی بیشتر از همیشه مورد توجه قرار بگیرند، به وجود آمدن ابزارهای دیجیتال و کمک آنها به توسعه شبکه های اجتماعی بوده است.

بنابراین، برای تعریف شبکه های اجتماعی باید ابتدا سه مفهوم را از یکدیگر تفکیک کنیم:

 • شبکه های اجتماعی به عنوان شبکه ای از ارتباطات انسانی (Social Networks)
 • سرویس‌های ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی (Social networking services)
 • سرویس‌های دیجیتال ایجاد و توسعه شبکه های اجتماعی (Digital social networking services

خدمات شبکه اجتماعی ویرا

افزایش فالوور،لایک،بازدید اینستاگرام

سرویس ویراگرام

خدمات اینستاگرام ویرا

instagram

لایک ایرانی

instagram

فالوور خارجی

instagram

فالوور ایرانی

instagram

بازدید ویدیو

instagram

لایک خودکار

instagram

لایک خارجی

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۱ - شروع آنیAccounts

Free Trial

SSL

Storage

Your Text

5000 فالوور ایرانی

44000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!

2000 فالوور ایرانی

18500 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!

1000 فالوور

10000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!

500 فالوور ایرانی

6500 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • ۵۰ الی ۳۰۰% زیر قیمت بازار!

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۲ - با کیفیتAccounts

Free Trial

SSL

Storage

Your Text

5000 فالوور ایرانی

58000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور 100 درصد واقعی

3000 فالوور ایرانی

35000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور 100 درصد واقعی

2000 فالوور ایرانی

24000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور 100 درصد واقعی

1000 فالوور ایرانی

12000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • حاوی فالوور 100 درصد واقعی

فالوور اینستاگرام - ایرانی - سرور ۳ - با کیفیت و پرسرعت - سرعت ارسال تا ۸k در روزAccounts

Free Trial

SSL

Storage

Your Text

10000 فالوور ایرانی

123000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی

5000 فالوور ایرانی

75000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی

2000 فالوور ایرانی

34000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی

1000 فالوور ایرانی

17000 تومان

 • شروع بلافاصله بعد از سفارش
 • بدون نیاز به پسورد اینستاگرام
 • بدون نیاز به فالو کردن دیگران
 • تا ۴۰% حاوی فالوور واقعی

لایک ایرانی اینستاگرام - پرسرعتYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

5000 لایک ایرانی

26000 تومان

 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود

2000 لایک ایرانی

12000 تومان

 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود

1000 لایک ایرانی

7000 تومان

 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود

500 لایک ایرانی

4000 تومان

 • شروع آنی سفارش
 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • دارای لایک هدیه
 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • فقط آدرس عکس وارد شود

مولتی لایک ایرانی اینستاگرام - ۵ پست آخرYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

10000 لایک ایرانی

110000 تومان

 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۵ پست آخر هر عکس ۲۰۰ لایک

5000 لایک ایرانی

55000 تومان

 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۵ پست آخر هر عکس ۲۰۰ لایک

2500 لایک ایرانی

35000 تومان

 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۵ پست آخر هر عکس ۲۰۰ لایک

1000 لایک ایرانی

15000 تومان

 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۵ پست آخر هر عکس ۲۰۰ لایک

مولتی لایک ایرانی اینستاگرام - ۱۰ پست آخرYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

20000 لایک ایرانی

160000 تومان

 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۱۰ پست آخر هر عکس ۲۰۰۰ لایک

10000 لایک ایرانی

85000 تومان

 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۱۰ پست آخر هر عکس ۱۰۰۰ لایک

5000 لایک ایرانی

50000 تومان

 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۱۰ پست آخر هر عکس ۵۰۰ لایک

2000 لایک ایرانی

35000 تومان

 • لایک توسط پروفایل های ایرانی واقعی
 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع تا چند ساعت بعد از سفارش
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تقسیم بین پست های آخر
 • برای ۱۰ پست آخر هر عکس ۲۰۰ لایک

فالوور های خارجی - پرسرعت - تضمین عدم ریزشYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

10000 فالوور خارجی

97000 تومان

 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز

5000 فالوور خارجی

48000 تومان

 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز

2000 فالوور خارجی

19500 تومان

 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز

1000 فالوور خارجی

10000 تومان

 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • تضمین عدم ریزش تا یک ماه
 • سرعت ارسال تا ۱۵k در روز

لایک خارجی اینستاگرامYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

5000 لایک خارجی

97000 تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود

3000 لایک خارجی

48000 تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود

2000 لایک خارجی

19500 تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود

1000 لایک خارجی

10000 تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به لایک کردن دیگران
 • امکان لایک فقط یک عکس
 • لطفا فقط آدرس عکس ثبت شود

ممبر ایرانی کانال تلگرامYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

10000 ممبر تلگرام

170000 تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران

5000 ممبر تلگرام

100000 تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران

2000 ممبر تلگرام

44000 تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران

1000 ممبر تلگرام

22000 تومان

 • بدون نیاز به پسورد
 • ضمانت بازگشت وجه
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران

بازدید ویدئو ایرانی اینستاگرامYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

10000 ویو اینستاگرام

22000 تومان

 • بدون نیاز به پسوورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه

5000 ویو اینستاگرام

12000 تومان

 • بدون نیاز به پسوورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه

2000 ویو اینستاگرام

6000 تومان

 • بدون نیاز به پسوورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه

1000 ویو اینستاگرام

4000 تومان

 • بدون نیاز به پسوورد
 • شروع آنی سفارش
 • ضمانت بازگشت وجه

ممبر واقعی کانال تلگرام - جوین اجباریYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

10000 ممبر واقعی تلگرام

230000 تومان

 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه

5000 ممبر واقعی تلگرام

140000 تومان

 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه

2000 ممبر واقعی تلگرام

65000 تومان

 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه

1000 ممبر واقعی تلگرام

35000 تومان

 • ۱۰۰درصد ممبر های واقعی و ایرانی
 • ممبر های با بازدید واقعی
 • ریزش با توجه به کانال و محتوای شما
 • زمان اضافه شدن طی 24 ساعت
 • ضمانت بازگشت وجه

ویو و بازدید کانال تلگرام - ۵ پست آخرYour Text

Your Text

Your Text

Your Text

500 بازدید کانال تلگرام

6500 تومان

 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر

100 بازدید کانال تلگرام

5000 تومان

 • بدون نیاز به پسوورد
 • بدون نیاز به عضو شدن در کانال دیگران
 • تقسیم بازدید بین ۵ پست آخر